Information om SummerFolk Youth Ensemble 2014

hittar du på Musik i Syds hemsida . Här finns information om till kommuner som vill erbjuda sommarjobb till ungdomar i sin kommun, hur du som ungdom söker sommarjobb samt hur du kan beställa produktionen till din kommun.
ARKIV
Information till kommuner som vill erbjuda sommarjobb i SummerFolk Youth Ensemble till ungdomar i deras kommun, sommaren 2013
Syfte

SummerFolk Youth Ensembles sommarläger erbjuder 20 ungdomar att under två veckor arbeta som professionella kulturarbetare. Ungdomarnas hemkommuner står för anställningen genom kommunens sommarjobbsplatser. Första veckan består av repetitionsdagar, andra av konserter.
Föreställningen bygger på musik och dans med rötter i södra Sverige. Med stor kärlek och respekt använder vi kulturavet till att skapa humoristiska, tankeväckande och nyskpande föreställningar där ungdomarnas erfarenheter tas tillvara för att skapa dans och musik.
Nytt för 2013 är att vi breddar vårt antagningsområde och erbjuder kommuner i Kronoberg att vara med i projektet, tidigare var det bara Skåne. Därför har vi bytt namn på sommarlägret från SkåneFolk Youth Ensemble till SummerFolk Youth Ensemble.

SummerFolk Youth Ensemble drivs av Musik i Syd och föreningen SkåneFolk Youth Ensemble. Harald och Rebecka

Målgrupp - Deltagare
Musiker

Spelande ungdomar med ett genuint intresse för folkmusik. Man bör ha spelat några år, och ha viss (om än inte nödvändigtvis stor) erfarenhet av genren. Alla instrument och sång är välkomna.

Dansare
Ungdomar med ett starkt intresse för dans och rörelse. Det är inte nödvändigt att ha dansat folkdans tidigare. Viktigt är istället att deltagarna tycker om att jobba med kroppen och är nyfikna på att lära sig nya saker.

Kadrilj
Målgrupp – Publik

Föreställningen läggs upp med turister i regionen som primär målgrupp, och konserterna kommer att säljas in mot olika typer av besöksmål i regionen, men kan givetvis också mycket väl spelas för vilken intresserad allmänhet som helst.

Hanna och Freja
Logi

Lägret äger rum i Scoutstugan i Höör. Övernattning sker med helpension som finansieras genom intäkterna från föreställningarna och Musik i Syd.
På morgnarna turas vi om att ställa fram frukost. För lunch och middag har vi hjälp med den mesta matlagningen för att inte ta värdefull tid från repetitionerna, men det kan även förekomma kvällar då vi hjälps åt att laga middag och t ex grillar. Under turnédagar äter vi på restauranger eller har medhavd matsäck.
I Höör blir det inkvartering i scoutstugan. Deltagarna kommer att sova på madrasser, några stycken i varje rum. Det finns madrasser, deltagarna ansvarar själva för kudde, täcke, handduk och lakan.

Lisa, Björn och Agnes
Transporter

Transporter mellan ungdomarnas repetitioner och konserter står lägret för och sker huvudsakligen med buss. Transporter till och från lägret ordnar ungdomarna själva. Vi hjälper till med samåkning då det är möjligt.

Tidsplan

Lägret påbörjas den 12 juli, och avslutas två veckor senare den 27 juli. Under lägret kommer deltagarna huvudsakligen att bo i Scoutstugani Höör. Lägret avslutas med föreställning och besök på Sveriges största folkmusikfestival i Korrö den 27 juli.

Preliminärt schema REPETITIONSDAGAR, 11-17 juli 2012:

9.00 Frukost
9.45- 12 Repetitioner (med 15 min paus)
12-13 Lunch
13-15 Repetitioner
15-16 Fritid/fika
16-18 Repetitioner
18 Middag och därefter ledig tid

Preliminärt schema FÖRESTÄLLNINGSDAGAR, 18-26 juli:

Ledig dag 22 el. 23 juli
9.00 Frukost
10-12 Transport och riggning inför föreställning
12-14 Lunch och paus
14-16 Förberedelsetid och middagsföreställning
16-18 Fritid/fika
18-19 Middag
19-21 Förberedelser och kvällsföreställning

Frivilligt avslut, 26-28 juli

Sista föreställningen äger rum på Sveriges största folkmusikfestival i Korrö, Småland, den 26 juli. Ungdomarna har möjlighet att stanna kvar under festivalen. Detta blev en mycket lyckad avslutning förra året då vi fick chansen att dansa, spela och umgås utan några krav i två dagar som nedvarvning på vår intensiva turnéperiod. Pia och Pär stannar naturligtvis kvar under festivalen och bor tillsammans med ungdomarna.

Hur gör vi för att kunna erbjuda sommarjobb i SkåneFolk YE till ungdomar i vår kommun?

Ni kontaktar oss och därefter lägger vi ut information om er medverkan på www.skfye.se så att ungdomar från er kommun vet att de kan söka. Meddela oss vilka åldrar som erjbuds jobb i er kommun och hur de ansöker (länk till hemsida eller liknande). Ungdomarna måste dessutom skicka in ansökan med personligt brev till oss för att vi ska kunna planera en välfungerande ensemble med balans mellan dansare och instrumentgrupper. Varje deltagande kommun åtar sig att erbjuda jobb till minst en ungdom. När antagningsprocessen är klar anställer ni den/de ungdomar från er kommun som är antagen till ensemblen.
Kommunen är arbetsgivare och ansvarar för allt som rör anställningen: lön, anställningskontrakt, ev. jämkningsblanketter, försäkring mm. Ungdomarna jobbar 6h om dagen, totalt 90h.
Vi hjälper till med en ansökan till Arbetsmiljöverket angående dispens från veckovila för minderåriga. Kommunen skriver under och skickar in ansökan.
Vi ser gärna att medverkande kommuner köper in föreställningen så att ungdomarna får chans att spela på hemmaplan! Läs mer om hur ni bokar en föreställning under Boka

Så här söker ungdomarna

Ungdomar som är intresserade av att söka till SummerFolk Youth Ensemble ansöker hos kommunen precis som övriga sommarjobbssökanden. Dessutom ska de skicka en ansökan till: ansokan(at)skfye.se. De får skriva ett personligt brev enligt mall (se Så här söker du). Vi håller kontinuerlig kontak med medverkande kommuner för att se så att både vi och kommunen har fått in alla uppgifter som krävs.
För ungdomar under 18 år krävs målsmans underskrift för att kunna antas till lägret. För att vara aktuella för anställning måste ungdomarna godkänna ett avtal där de lovar att inte bruka alkohol och andra droger under lägret.
Sista ansökningsdag är den 1 april.

Antagning

När ansökningstiden har gått ut stämmer vi av med respektive kommun vilka ungdomar som som är aktuella för anställning. Det är sedan ensembleledarna som bestämmer vilka av dessa som erbjuds plats i ensemblen. I antagningsprocessen strävar vi efter att:

  • sätta samman en fungerande ensemble med dansare och musiker med en instrumental bredd.
  • rekrytera ungdomar med goda musikaliska och dansmässiga färdigheter; gärna med erfarenhet från folkmusik och dans.
  • att få med ungdomar från så många kommuner som möjligt.

Upp